OCN Customs Advisory and Logistics Services

bayrakFr bayrakEn bayrakTr
|
Contact
|
Site Map
|
Homepage
OcnGolgeAlt
Our Import Services
 • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota .gözetim .standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
Our Export Services
 • İhracat Beyannemesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde oluşturulup tescili
Our Consultancy Services
 • Gözetim Belgesi, Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgeleri, Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi
 • Request Form
  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve talep etmek için talep formumuzu doldurunuz.
Ocn Golge Alt
Homepage Corporate Services Catalogue Links Contact

Our Import Services


OCN Gümrük Müşavirliği bütünsel hizmet anlayışı:

Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İthalat İşlemleri OCN tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor. Siz sadece varış ihbarını tarafımıza bildirin. Gerisini OCN halletsin.
 • Ordinonun tarafımızca temi edilmesi (Damga vergisi ödenerek)
 • İthalat Mevzuat ve tarifelendirme
 • Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması
 • Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi
 • İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tesçili
 • Gerekli sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi
 • Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi
 • Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi
 • Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi
 • Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim
 • Dosyanızın tüm evraklarının dijital arşiv sistemimize aktarılması (Müşterilerimizin şifreyle erişimine açık ve ücretsizdir)
 • Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi
 • Barkodlu ve etiketli özel OCN dosyamızla tüm evrakların kapalı zarf içerisinde tarafınıza teslimi
 • Özel antrepo ardiye tutarları OCN tarafından detaylıca incelenerek ithalatçı müşterilerimizin menfaatleri doğrultusunda gerekli girişimler yapılmakta ve gerekirse müşterilerimize bilgilendirme yapılmaktadır.
 • İthalat Beyannameniz Tesçil edildiğinde tesçil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir
 • İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman OCN personeli tarafından yürütülmektedir